Adójog

 

Az üzleti élet minden területén elkerülhetetlen az adójogi kérdések vizsgálata. Az egyre összetettebb adójogi vizsgálatok száma növekvő tendenciát mutat, és ezzel együtt növekszik az adó optimalizáció iránti igény is.

Hosszú éves tapasztalatunk hozzájárul ahhoz, hogy ügyfeleinket adóigazgatási és bírósági eljárások során hatékonyan képviseljük.

Ügyfeleink nemcsak egyénre szabott szolgáltatást és kiemelt figyelmet kapnak, hanem együttműködésünk során biztosítjuk számukra mindazt az információt, szakértelmet és szakmai tapasztalatot, amelyet hosszú éves működésünk során a különféle ügyletekben megszereztünk.

Pénzügyi és Adójogi tanácsadás vállalatoknak és magánszemélyeknek, képviselet az adóhatóság előtt, képviselet vizsgálatokban, ellenőrzésekben, adótervezés.

Szolgáltatásaink:

  • képviselet adóigazgatási eljárásokban, bírósági eljárásba;
  • képviselet vizsgálatokban, ellenőrzésekben;
  • adótervezés;
  • adójogi tanácsadás vállalatoknak és magánszemélyeknek

Az adózás mindenkit érint, legyen szó magánszemélyekről vagy gazdasági társaságokról. A legtöbb tevékenységnek, döntésnek van adózást érintő vetülete, melynek során felmerülhet a különböző adók megfizetésének a kötelezettsége is. Az egyáltalán nem vagy későn felismert hiányosság nem marad következmény nélkül.

A mindennapi gazdasági életben nélkülözhetetlen az egyes ügyletek, gazdasági események adójogi megítélése, adózási kihatásainak illetőleg kockázatainak az elemzése. Ez egyre inkább fontossá válik a piaci szereplők számára, hiszen a gazdasági események előbb valósulnak meg, azonban azok adóhatósági kontrollja mindig utólag történik. Egy téves döntésnek jelentős anyagi kihatásai lehetnek (adóhiány, bírság, késedelmi pótlék), emiatt a fontosabb ügyleteket egy adóhatósági ellenőrzést megelőzően kell megvizsgálni (preventív kontroll). 

Amennyiben az adóhatóság egy magánszemélyt vagy egy gazdasági társaságot bármilyen típusú ellenőrzés alá von, vagy egyéb eljárási cselekményt folytat vele szemben (pl. tanú meghallgatás, nyilatkozattételre felhívás), mindenképpen szükség van a jogi képviseletre. Ennek különös hangsúlyt ad a 2018. január 1-től hatályos adóigazgatási rendtartásról szóló törvény egyik rendelkezése, mely szerint főszabályként nem lehet a fellebbezésben olyan új tényt állítani, olyan új bizonyítékot becsatolni, melyek az észrevételre nyitva álló határidő előtt nem kerültek benyújtásra. Hangsúlyozni kell azt is, hogy az adómegállapításoknak lehetnek büntetőjogi következményei is, amennyiben a hatóság által feltártak alapján bűncselekmény gyanúja felmerül. Az adóhatósági eljárás eredménye anyagi hátrányt eredményezhet, a büntetőeljárás azonban már a személyi szabadságot is érintheti.

Rendkívül fontos tehát egy jogi szakember bevonása már a kezdeteknél. Ennek érdekében tanácsadással segítjük a gazdasági döntéseket, elemezzük a lehetséges adójogi kockázatokat már az adóellenőrzést megelőzően, emellett vállaljuk a teljes körű jogi képviseletet az adóhatósági és a bírósági eljárás során, a büntetőeljárásban pedig ellátjuk a védői feladatokat.

iroda

1054 Bp., Bank u. 7. félemelet 2.

 

telefon

+ 36 20 9 292 298

 

email

vargaantal@t-online.hu

 

térkép